پاورپوینت تربيت ارزياب و خودارزيابي

پاورپوینت تربيت ارزياب و خودارزيابي|2110488|kbo
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد پاورپوینت تربيت ارزياب و خودارزيابيرا مشاهده می نمایید .

.

دانلود پاورپوینت با موضوع تربيت ارزياب و خودارزيابي

در قالب ppt ودر163اسلاید، قابل ویرایش

برشی ازمتن تحقیق:

هدف از اين دوره

در پايان اين دوره شركت كنندگان قادر به:

درك مدل سرآمدي EFQM

با استفاده از مدل قادر به ارزيابي سازمان خود مي باشند.

قادر به بررسي و جاري سازي اطلاعات و داده هاي لازم براي خود ارزيابي خواهند بود.

EFQM

بنياد مديريت كيفيت اروپا

EFQM ...

يك سازمان غير انتفاعي است.

در سال 1988 توسط 14 مديرعامل شركت هاي اروپايي تاسيس شد.

بيش از 800 عضو در سطح اروپا و سازمان هاي صنعتي بزرگ دارد.

اعضاي EFQM در سال 1988

ماموريت:

نيروي محركي براي سرآمدي پايدار در سازمان هاي اروپايي

چشم انداز:

دنيايي كه در آن سازمان هاي اروپايي سرآمد هستند.